مفهوم لوگوی مرسدس بنز چیست؟

نام شرکت مرسدس بنز برای شرکت دایملر در سال 1909 ثبت گردید و نماد یک ستاره به عنوان نشان اصلی روی انتخاب شده است که می توان به فرود در آب و مکانیزاسیون هوا اشاره کرد. همراه با یک دایره دور آن در سال 1916 با چهار ستاره کوچک در بالای دایره به دنبال کلمه مرسدس قرار داده شده است. مرسدس در معنای لغوی به معنای شادی است، به این معنا که تولیدات دایملر برای صاحبانش خوشبختی و شادی را به ارمغان خواهند آورد.

مرسدس بنز از کجا شروع کرد؟

نام شرکت مرسدس بنز برای شرکت دایملر در سال 1909 ثبت گردید و نماد یک ستاره به عنوان نشان اصلی روی انتخاب شده است که می توان به فرود در آب و مکانیزاسیون هوا اشاره کرد. همراه با یک دایره دور آن در سال 1916 با چهار ستاره کوچک در بالای دایره به دنبال کلمه مرسدس قرار داده شده است. مرسدس در معنای لغوی به معنای شادی است، به این معنا که تولیدات دایملر برای صاحبانش خوشبختی و شادی را به ارمغان خواهند آورد.

ریس مرسدس بنز

نام شرکت مرسدس بنز برای شرکت دایملر در سال 1909 ثبت گردید و نماد یک ستاره به عنوان نشان اصلی روی انتخاب شده است که می توان به فرود در آب و مکانیزاسیون هوا اشاره کرد. همراه با یک دایره دور آن در سال 1916 با چهار ستاره کوچک در بالای دایره به دنبال کلمه مرسدس قرار داده شده است. مرسدس در معنای لغوی به معنای شادی است، به این معنا که تولیدات دایملر برای صاحبانش خوشبختی و شادی را به ارمغان خواهند آورد.

نام شرکت مرسدس بنز برای شرکت دایملر در سال 1909 ثبت گردید و نماد یک ستاره به عنوان نشان اصلی روی انتخاب شده است که می توان به فرود در آب و مکانیزاسیون هوا اشاره کرد. همراه با یک دایره دور آن در سال 1916 با چهار ستاره کوچک در بالای دایره به دنبال کلمه مرسدس قرار داده شده است. مرسدس در معنای لغوی به معنای شادی است، به این معنا که تولیدات دایملر برای صاحبانش خوشبختی و شادی را به ارمغان خواهند آورد.

 

نام شرکت مرسدس بنز برای شرکت دایملر در سال 1909 ثبت گردید و نماد یک ستاره به عنوان نشان اصلی روی انتخاب شده است که می توان به فرود در آب و مکانیزاسیون هوا اشاره کرد. همراه با یک دایره دور آن در سال 1916 با چهار ستاره کوچک در بالای دایره به دنبال کلمه مرسدس قرار داده شده است. مرسدس در معنای لغوی به معنای شادی است، به این معنا که تولیدات دایملر برای صاحبانش خوشبختی و شادی را به ارمغان خواهند آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *